top of page

josep bou, enginyer de camins

1985-1994 escola superior d'enginyers de camins, canals i ports de barcelona

especialitat en hidràulica i ports

 

1994 col.legiat núm. 12265

col.legi d'enginyers de camins, canals i ports

 

1991-2006 treballa a l'administració pública de la generalitat de Catalunya

2006-actualitat: consultor en enginyeria civil

 

 

 

 

 

bottom of page